Nytt Projektledningssystem - Papperslöst x5 = Bättre Miljö!

Från och med vecka 1 2015 arbetar vi i ett nytt och helt digitaliserat projektledningssystem från Bygglet. Syftet är främst att effektivisera vårt arbete och öka kontrollen över varje projekt men även förstås att värna om vår miljö. Med Bygglet hanteras bland annat anbud, fakturor och egen-kontroller och är helt nätbaserat. Vi strävar alltid efter att effektivisera vårt arbete.

Värna om miljön - Papperslöst x5!
- Alla fakturor från samtliga leverantörer och underentreprenörer skickas numera till vår Inläsningscentral på Frösön där fakturorna scannas in, vilket betyder att alla kostnader i ett projekt samlas digitalt och sorteras automatiskt in på respektive projekt. Papparslöst x1!

- Tidregistrering från anställda sker inte längre i pappersform, det sker i Bygglet-appen på telefonen. Alla anställda har en egen inloggning och registrerar arbetade timmar för respektive projekt. Papperslöst x2!

- Systemet i Bygglet är nu synkroniserat med VISMA (Bokföringsprogram). Det betyder att vår Ekonomiska konsult som hanterar  bolagets redovisning inte längre får månadens underlag i pappersform. Det exporteras nämligen till VISMA automatiskt och digitalt. Papperslöst x3!!

- Fakturor som skall betalas har tidigare gjorts manuellt, men tack vare exporteringen till VISMA så omvandlar programmet alla fakturor till en krypterad betal-fil och laddas automatiskt upp av vår bank som bara dem kan läsa och därefter betalar. Papperslöst och mer tid för annat x4!

- Alla underlag sparas digitalt i 7år i Bygglet, vilket betyder att vi inte behöver skriva ut och lagerhålla underlagen i pappersform. Papperslöst x5!